-
บริษัทฯ รับออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งงานระบบ ดังต่อไปนี้
-
-
ระบบไฟฟ้า
-
-
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
-
-
ระบบล่อฟ้า และสายดิน
-
-
ระบบประกาศเสียงตามสาย (P.A)
-
-
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     
-
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
 
     
-
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
     
Panasonic Thai
DAIKIN
Mitsubishi Electric
Consumer Product
     
Mitsubishi Elevator
Sony Mobile
Panasonic Siew Sale
     
Panasonic A.P Sale
KYORITSU IYO
Ansell 
     
     
Website builder by ninewebsite.com
บริษัท เพาเวอร์คอนโทรลอิเลคทริค จำกัด
60/307 หมู่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

E-mail :mypce02@gmail.com 
โทร.02-9446633, 02-9444610, 02-9499701-2
แฟกซ์. 02-9446380, 02-9446648